info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Basisschool De Uitkijck start met nieuw Dalton Kindcentrum

Basisschool De Uitkijck start met nieuw Dalton Kindcentrum

 

Openbare basisschool De Uitkijck start deze zomer met een nieuw kindcentrum. Geen gewoon kindcentrum maar één die gebaseerd is op de Dalton-visie, waarbij vrijheid, verantwoordelijkheid en samenwerken de kernwaarden zijn. ‘Iets waar in Baarn zeker behoefte aan bestaat’, aldus Daphne Fiorentinos, schoolleider van De Uitkijck.

 

Er is in de onderwijswereld en in de politiek al jaren een levendige discussie gaande over onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Doel is om praktische oplossingen te vinden voor een combinatie van voorzieningen voor kinderen. De oplossing hiervoor is het kindcentrum waarin onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie worden aangeboden. Samen met de gemeente en omwonenden gaat De Uitkijck op zoek naar partijen die passen bij het onderwijsconcept om te komen tot een brede Daltonschool en een doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar waarbij één plus éen drie is. Daphne Fiorentinos hierover: ‘We denken aan een multifunctionele accommodatie, waarbij verschillende maatschappelijke organisaties in het gebouw van de Uitkijck hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden.’ De zoektocht naar mogelijke partners is inmiddels gestart en omwonenden, belanghebbenden en de gemeente worden actief bij deze zoektocht betrokken.

 

De Uitkijck heeft in het verleden te maken gehad met een deuk in het imago. De school voerde een eigen koers, kende een hoog personeelsverloop en luisterde te weinig naar de behoeften van ouders en kinderen. ‘Dat heeft er ook voor gezorgd dat de populariteit van de school achteruit liep. Er zijn toen fouten gemaakt die we niet zullen herhalen’, zegt Daphne Fiorentinos, die er sinds haar aantreden twee jaar geleden veel werk van heeft gemaakt om de communicatie met de ouders en de buurt te verbeteren. Van personeelsverloop is inmiddels geen sprake meer. ‘We hebben weer een fijne stabiele school en de weg terug naar het oude niveau is gelukkig weer ingeslagen.’

 

Toch duurt het even voordat De Uitkijck weer helemaal terug is op het oude leerlingen-aantal. ‘De nieuwe instroom gaat voorspoedig, maar imago komt nu eenmaal te voet en gaat te paard’, aldus Daphne. Daarbij ligt De Uitkijck als openbare school natuurlijk ook nog onder een vergrootglas van de gemeente. Dat betekent bijvoorbeeld dat de begroting van De Uitkijck in de openbaarheid wordt besproken. Dat kan soms leiden tot voorbarige conclusies. Want waar bij niet-openbare scholen dit nog even achter gesloten deuren kan blijven totdat er duidelijkheid en perspectief aan ouders kan worden geboden, ligt dit bij het openbare onderwijs meteen op straat. ‘Op zich is die openheid natuurlijk goed, maar zo’n begroting is altijd een cijfermatige momentopname. Daaruit spreekt niet de inzet en de positieve kwaliteitsontwikkeling die we als school ook doormaken’, licht Daphne toe.

 

De ontwikkeling van het kindcentrum biedt daarbij nieuwe mogelijkheden. Het verder verbreden van de voorzieningen in een multifunctioneel gebouw biedt bijzondere kansen. Niet alleen voor de ouders en leerlingen van de Uitkijck, maar ook kansen voor de gemeente en voor de wijk waar de school zich bevindt. En dat is iets waar de Uitkijck zich met behulp van het nieuwe kindcentrum met veel plezier volledig voor zal gaan inzetten.

 

Niet voor publicatie:

Contact over dit artikel kan worden opgenomen met Karen Peters, bestuurder van STEV info@stev.nl of 033 3031490