Oudervereniging

Om van de basisschoolperiode van uw kind(eren) een extra plezierige tijd te maken en daarnaast aan de saamhorigheid en betrokkenheid op de Uitkijck bij te dragen, organiseert de OuderVereniging (OV) allerlei activiteiten. Lees hier meer over wat de OV doet, hoe de OV georganiseerd is en hoe u kunt bijdragen. We kijken er naar uit samen met u een bijzondere tijd van de basisschoolperiode van uw kind te maken!

Activiteiten door de OV
 • schoolreisje in groep 1-7
 • schoolkamp groep 8
 • bezoek Muiderslot groep 4
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • paaseieren zoeken
 • klusdag schoolplein
 • ‘Talent in zicht’
 • pannenkoekenbakdag groep 6
 • schoolfotograaf
 • school t-shirts
 • attentie bij de CITO-eindtoets en afscheidsboek groep 8
 • attentie bij afscheid of langdurige zieke
 • feesteijke laatste schooldag voor de zomervakantie
 • coördinatie groepsouders
Organisatie

De overkoepelende organisatie en coördinatie van de OV is in handen van het bestuur. Daarnaast is er voor elke activiteit hulp van enthousiaste ouders en/of een leerkracht. Ook uw hulp is altijd welkom!
 

Functie

Naam

Voorzitter

Wendy Buijsse

Secretaris

Saskia van Wessel

Penningmeester

Marjolein van der Giessen

Penningmeester

Steef de Bruijn

Algemeen lid

Stefanie Mouwen

Algemeen lid

Nazli Kozan

Teamlid

Evelien Schoenmakers

Teamlid

Gerdi van Ginkel

Ouderbijdrage

Een aantal vaste activiteiten op school, zoals kamp en schoolreisjes, wordt niet door de overheid vergoed. Dit geldt natuurlijk ook voor de activiteiten die op initiatief van ouders voor de kinderen worden georganiseerd.
Voor de vrijwillige ouderbijdrage heeft de OV voor haar begroting ongeveer € 55,- per kind nodig voor het schooljaar 2018-2019. Meer mag altijd en is zeer welkom. Omdat wij als vereniging vanwege wetswijzigingen geen administratie meer kunnen voeren met jullie persoonsgegevens daarin vragen we je om de bijdrage zelf naar onze bankrekening over te maken. Dat kan in twee termijnen van minimaal € 27,50 per termijn (in oktober/november en in januari/februari) maar mag ook in één keer, en wel naar IBAN NL39 RABO 0304 7382 39 t.n.v. Oudervereniging Openbaar Onderwijs in Baarn.

Om het makkelijk te maken hebben we een aantal zogenaamde betaallinks opgezet (zoals je die ook in webshops tegenkomt):

Zelf overmaken is voor de OV echter het voordeligst; aan het gebruik van de betaal-links zijn voor de OV kosten verbonden en dat geld kunnen we dan niet aan leuke dingen uitgeven.

 

 

Lid worden van de oudervereniging

De oudervereniging streeft ernaar dat alle ouders/verzorgers van De Uitkijck met hun kinderen als lid van de oudervereniging staan ingeschreven. U ontvangt hiervoor een inschrijfformulier, zodra u uw kind heeft ingeschreven op De Uitkijck.
 
Bij dit inschrijfformulier ontvangt u tevens een machtigingsformulier waarmee u de ouderbijdrage desgewenst automatisch kunt laten afschrijven. Deze machtiging komt automatisch te verlopen wanneer uw kind De Uitkijck weer verlaat. En een formulier waarop u kunt aangeven wel of niet benaderd te willen worden voor diverse activiteiten.
 
Wij vragen u de ingevulde formulieren af te geven bij de conciërge, of daar te deponeren in het houten OV kistje (achter het raam).

 

Interesse in het deelnemen aan de OV
Klik hier om te mailen!