Schoolgids

Als uw overweegt om uw kind aan te melden bij De Uitkijck, wilt u hoogstwaarschijnlijk graag antwoord op de volgende vragen:

  • op welke manier wordt er onderwijs gegeven;
  • waarom wordt er op die manier les gegeven;
  • wat is de rol van ouders in de school en bij het onderwijs;
  • in welke vakken wordt onderricht gegeven;
  • hoe kijken de leerkrachten tegen hun leerlingen als opgroeiende mensen aan? 

De Uitkijck Schoolgids 2018 2019 geeft antwoord op deze en nog veel meer vragen die de onderwijsvisie en werkwijze van de school betreffen. Hij is geschreven door het team en de directie in samenwerking met de medezeggenschapsraad.

Naast een verantwoording van onze manier van werken staat er in de gids veel praktische informatie. We hebben geprobeerd de meest voorkomende vragen en antwoorden te verwerken. Als uw vraag er net niet in staat, of u wilt meer weten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn altijd bereid om een toelichting te geven.

Team en directie van obs De Uitkijck