info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Diploma’s zijn binnen!

Ondanks deze rare tijd is het deze kanjers van onze basisschool gelukt om hun Daltoncertificaat te halen. Nu zijn alle leraren op onze daltonschool Daltongecertificeerd.

Daarnaast hebben wij nu een echte Kindertolk in ons midden. Naast haar eigen praktijk kan zij haar kennis goed inzetten bij ons op school.