info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Praktische info

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

NB Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden. Hier vindt u de gedetailleerde informatie over onze school.

 

 

Ouderbijdrage

Een aantal vaste activiteiten op school, zoals kamp en schoolreisjes, wordt niet door de overheid vergoed. Dit geldt natuurlijk ook voor de activiteiten die op initiatief van ouders voor de kinderen worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de pannenkoekendag en de picknick op de laatste schooldag.

Voor de vrijwillige ouderbijdrage heeft de oudervereniging voor haar begroting ongeveer € 55,- per kind nodig per schooljaar. Meer mag altijd en is zeer welkom.

Bijdrage continurooster

Op de Uitkijk hanteren wij een continurooster. Hiervoor vragen wij een bijdrage van €28 per leerling per jaar. Van dit geld betalen wij de ouders die helpen een kleine vergoeding, betalen wij de VOG’s van de ouders en zorgen wij voor extra spelmateriaal voor binnen en buiten.

Buitenschoolse opvang

BLOS kinderopvang is dagelijks tot 18:30 uur geopend voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Na school wordt er eerst gezellig samen gegeten en gedronken. Jouw kind kan even bijkomen van de schooldag en zijn of haar verhaal kwijt. De buitenschoolse opvang van BLOS is ontspanning en vrije tijd. Kinderen leren ook, maar anders dan op school. Door te ontdekken, samen te werken, creatief te zijn maar ook kritisch te leren nadenken. Elke week staat in het teken van tal van leuke, uitdagende activiteiten die zijn onderverdeeld in 5 verschillende talentontwikkelingen. Samen met de kinderen wordt er een keuze gemaakt welke activiteiten aan bod komen. Door kinderparticipatie hebben zij een stem. Hoe leuk is dat! En tijdens de schoolvakanties zorgt BLOS voor een afwisselend vakantieprogramma, boordevol gave activiteiten. Naast buitenschoolse opvang biedt BLOS ook peuteropvang. Hier wordt je peuter spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Meer weten over de buitenschoolse opvang en peuteropvang van BLOS? Neem een kijkje op de website.

Link naar de digitale brochure van BLOS buitenschoolse opvang die scholen in hun nieuwsbrief of op de website kunnen gebruiken is: https://www.blos.nl/files/original/algemene-folder-blos-bso-digitaal.pdf

Voorschoolse opvang

BLOS kinderopvang opent dagelijks haar deuren vanaf 7:30 uur voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Jouw kind kan de dag rustig beginnen voordat het naar school gaat. Daarna wordt je zoon of dochter onder begeleiding van een BLOS medewerker naar de klas gebracht. Dat is pas een win-win situatie!

Meer weten over de voorschoolse opvang van BLOS? Neem een kijkje op de website.

Voorbeeld van afbeelding

Algemene Folder BLOS BSO digitaal

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan drie voorwaarden kan de schoolleider op verzoek extra vakantie toestaan. Deze voorwaarden vindt u op het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’.

Om extra verlof aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraag vrijstelling, zie downloads onderaan deze pagina.

 

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.