info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Praktische info

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

NB Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden. Hier vindt u de gedetailleerde informatie over onze school.

 

 

Ouderbijdrage

Een aantal vaste activiteiten op school, zoals kamp en schoolreisjes, wordt niet door de overheid vergoed. Dit geldt natuurlijk ook voor de activiteiten die op initiatief van ouders voor de kinderen worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de pannenkoekendag en de picknick op de laatste schooldag.

Voor de vrijwillige ouderbijdrage heeft de oudervereniging voor haar begroting ongeveer € 55,- per kind nodig per schooljaar. Meer mag altijd en is zeer welkom.

Bijdrage continurooster

Op de Uitkijk hanteren wij een continurooster. Hiervoor vragen wij een bijdrage van €28 per leerling per jaar. Van dit geld betalen wij de ouders die helpen een kleine vergoeding, betalen wij de VOG’s van de ouders en zorgen wij voor extra spelmateriaal voor binnen en buiten.

BSO en peuterspeelzaal

Onze school werkt samen met Kinderopvang Baarn. Binnen ons gebouw hebben zij meerdere ruimtes voor BSO. Ook bieden zij de mogelijkheid voor voorschoolse opvang.

In onze middagpauze werken ouders en medewerkers van Kinderopvang Baarn samen om zo te zorgen voor een gezellige pauze voor alle leerlingen.

Wilt u meer weten over Kinderopvang Baarn? Klik dan hier.

Naast de BSO biedt onze school ook onderdak aan een peuterspeelzaal: Versa Welzijn. Vanaf 2 jaar is uw kind hier van harte welkom. Meer informatie over de peuterspeelzaal vindt u hier.

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan drie voorwaarden kan de schoolleider op verzoek extra vakantie toestaan. Deze voorwaarden vindt u op het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’.

Om extra verlof aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraag vrijstelling, zie downloads onderaan deze pagina.