info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Dalton

De Uitkijck is een gecertificeerde Daltonschool in de gemeente Baarn en lid van de Daltonvereniging.

Het maken van keuzes, vrijheid en verantwoordelijkheid, het leren zelfstandig te werken, het leren samenwerken, effectief zijn binnen de onderwijstijd en reflecteren, staan hierbij centraal. Dit zijn vijf kernwaarden van het Daltononderwijs.

Een school waar de leerkrachten oog hebben voor het kind als individu en datgene zullen geven wat het kind nodig heeft op cognitief, affectief en creatief gebied om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.

Wij staan open voor veranderingen binnen ons onderwijs, zodat we met de maatschappij mee veranderen.