info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Vragen?

Algemeen

Heeft u een vraag over de school of wilt u uw kind inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de schoolleider: Daphne Fiorentinos (directie@deuitkijk.nl).

Zorg

Voor vragen over zorg kunt u terecht bij onze (interim) intern begeleider via: ib@deuitkijck.nl.

Administratie

Uw vragen over de leerlingenadministratie, Parro en Ouderportaal kunt u stellen aan Tjarda Hatzmann (admin@deuitkijck.nl).

Medezeggenschapsraad

De voorzitter van de medezeggenschapsraad (Nelleke Kersten-Brouwer) vertelt u graag wat meer over het werk van de MR (mr@deuitkijck.nl).

Oudervereniging

de Uitkijck heeft een actieve oudervereniging. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wendy Buijsse-van Rooy (ov@deuitkijck.nl); zij is voorzitter van de OV.

Nieuws

Het laatste nieuws vindt u op onze Facebookpagina.