info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Vragen?

Algemeen

Heeft u een vraag over de school of wilt u uw kind inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de schoolleider: Daphne Fiorentinos (directie@deuitkijck.nl).

Zorg

Voor vragen over zorg kunt u terecht bij onze intern begeleider: Marlies de Graaff  (ib@deuitkijck.nl).

Administratie

Heeft u vragen over de leerlingenadministratie, Parro en/of  Ouderportaal kunt u mailen naar info@deuitkijck.nl.

Medezeggenschapsraad

De voorzitter van de medezeggenschapsraad (Jan Sonneveld) vertelt u graag wat meer over het werk van de MR (mr@deuitkijck.nl).

Oudervereniging

de Uitkijck heeft een actieve oudervereniging. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jacqueline Dingemanse (ov@deuitkijck.nl); zij is voorzitter van de OV.

Nieuws

Het laatste nieuws vindt u op onze Facebookpagina.