info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Vragen?

Algemeen

Heeft u een vraag over de school of wilt u uw kind inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de schoolleider: Daphne Fiorentinos (directie@deuitkijck.nl).

Zorg

Voor vragen over zorg kunt u terecht bij onze intern begeleider: Marlies de Graaff  (ib@deuitkijck.nl).

Administratie

Heeft u vragen over de leerlingenadministratie, Parro en/of  Ouderportaal kunt u mailen naar info@deuitkijck.nl.

Medezeggenschapsraad

De voorzitter van de medezeggenschapsraad (Jan Sonneveld) vertelt u graag wat meer over het werk van de MR (mr@deuitkijck.nl).

Oudervereniging

de Uitkijck heeft een actieve oudervereniging. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jacqueline Dingemanse (ov@deuitkijck.nl); zij is voorzitter van de OV.

Vertrouwenspersonen: 

Gegevens externe vertrouwenspersonen STEV:

Kwaliteitsklachten onderwijs/ medewerkers
Mevrouw drs. Denise van der Jagt
Tel. 0313-651291 / 06-20394990
E-mail: info@primab.nl

De heer H. Tuning
Tel. 0655281810
E-mail: tuning@devertrouwenspersoon.nl

Mevrouw drs. Gon. Veltkamp
Tel. 033-4729647 / 06-45446009
E-mail: info@gonveltkamp.nl

 

Klachten ongewenste intimiteiten medewerkers

ARBO-Unie contactpersoon
dhr. J. Landeweerd
Tel. 06-52502426
E-mail: jan.landeweerd@arbounie.nl
Centraal landelijk telefoonnummer: 088-2726026
E-mail adres: vertrouwenspersoon@arbounie.nl

Klachten ongewenste intimiteiten leerlingen

Hulpverlening Midden Gelderland
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Contactpersoon: Marijke van den Brink
Tel. 088-35555391 / 06-31997281
E-mail: Marijke.van.den.brink@vggm.nl

Nieuws

Het laatste nieuws vindt u op onze Facebookpagina.