info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Onze school

OBS Dalton de Uitkijck is een school voor iedereen. Naast de reguliere groepen hebben wij een Taalplusklas voor leerlingen met een taal-spraakachterstand en een Peergroup voor (hoog)begaafde leerlingen.

Onze kernwaarden zijn:
Samen
Op onze school werken leerkrachten samen met ambitie, lef en trots aan een goede basis voor de leerlingen.
Respect
Wij creëren een sfeer zodat leerlingen, leerkrachten, ouders en samenwerkings- partners met plezier naar onze school toe komen.
Kwaliteit
Wij halen het optimale leerrendement uit elke leerling en dragen bij aan de ontwikkeling van ieders talent.
Dalton
Binnen onze Daltonschool hebben wij een positief vertrouwen in de leerlingen. Dit komt tot uiting in onze Daltonwerkwijze waarbij de kernwaarden van Daltononderwijs hoog in het vaandel staan
Betrokken
We zoeken actief de verbinding met ouders, leerlingen en overige ketenpartners

Kwaliteit

Wij gebruiken diverse instrumenten om de kwaliteit van ons onderwijs in beeld te brengen, te volgen en te bewaken. Dit zijn bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem, de gesprekscyclus en de ouder-, medewerker-, en leerlingtevredenheidsonderzoeken. Ook wordt op OBS Dalton de Uitkijck, net als alle basisscholen van STEV, minimaal een keer in de twee jaar door middel van een audit onderzocht op kwaliteit.

Kansrijk leren

Op onze school hechten we veel waarde aan eigenaarschap van het onderwijsproces bij de leerlingen passend bij ons Daltonvisie. Onder begeleiding door de leraar zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen.

Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat door met alle leerlingen leergesprekken te voeren waarin de leerdoelen en de ontwikkeling van de leerling centraal staan.

Leerlingenraad

In onze leerlingenraad zitten uit elke groep twee leerlingen. Deze leerlingen worden gekozen door de andere leerlingen van de school.

De leerlingenraad overlegt een aantal keer per jaar over ideeën/wensen vanuit de groepen. Zo proberen zij de school nóg leuker te maken!

Elk jaar zal er aan het begin van
het schooljaar een nieuwe leerlingenraad worden gekozen.

doorgaande lijn primaire onderwijs met het voorgezet onderwijs

Samenwerking scholen De Uitkijck en het Baarnsch Lyceum

 

OBS dalton de Uitkijck is een van de 13 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.