info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Peergroep

Voor leerlingen met uitzonderlijke cognitieve talenten hebben we een peergroup, waarin leerlingen van groep 4 tot en met 8 met talenten op cognitief niveau samen komen. Zij krijgen twee keer in de week in hun peergroup les van een hoogbegaafdheid gespecialiseerde leerkracht; de overige tijd werken zij in hun reguliere groep.

In de peergroup wordt gewerkt aan psycho-educatie over (hoog) begaafdheid en de werking van de hersenen, filosoferen en aan opdrachten die een beroep doen op hoger denken, in projectvorm. De uitwerking van deze opdrachten zal deels ook in de eigen jaargroep plaatsvinden. Tijdens de peergroup momenten zal de peergroupleerkracht leerlingen begeleiden bij hun leervragen en hen helpen reflecteren op inzet, leervorderingen, het proces en de inhoud.

Tijdens de uitwerking van deze opdrachten in de eigen jaargroep wordt de leerling begeleid door de eigen leerkracht. De eigen leerkracht kan bij vragen een beroep doen op de peergroupleerkracht, die een vast onderdeel uitmaakt van het team. De groepsleerkracht en de peergroupleerkracht hebben nauw contact over het leerproces. Het eigenaarschap voor het leerproces ligt bij de leerling.

(Hoog)begaafden plan