info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

(Hoog)begaafdheid

Voor leerlingen met uitzonderlijke cognitieve talenten hebben we een peergroup, waarin leerlingen van groep 4 tot en met 8 met talenten op cognitief niveau samen komen. Zij krijgen twee keer in de week in hun peergroup les van een van de twee in hoogbegaafdheid gespecialiseerde leerkrachten; de overige tijd werken zij in hun de reguliere groep.

In de peergroup wordt gewerkt aan psycho-educate over (hoog) begaafdheid en de werking van de hersenen, filosoferen en aan opdrachten die een beroep doen op hoger denken, in projectvorm. De uitwerking van deze opdrachten zal deels ook in de eigen jaargroep plaatsvinden. Tijdens de peergroupmomenten zal de peergroupleerkracht leerlingen begeleiden bij hun leervragen en hen helpen reflecteren op inzet, leervorderingen, het proces en de inhoud.

Tijdens de uitwerking van deze opdrachten in de eigen jaargroep wordt de leerling begeleid door de eigen leerkracht. De eigen leerkracht kan bij vragen een beroep doen op de peergroupleerkrachten, die een vast onderdeel uitmaken van het team van leerkrachten. Overdracht tussen de eigen leerkracht en de peergroupleerkrachten over de inhoud van de opdracht gaat via het leerlingportfolio. Alle overdracht is voor de leerling transparant. Het eigenaarschap voor het leerproces ligt bij de leerling.

(Hoog)begaafden plan