info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Week van het openbaar onderwijs

Vier de kernwaarden in de Week van Openbare Scholen

In de week van 22 t/m 26 maart 2021 vindt de Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen – plaats.

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de kernwaarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. De openbare school is een plek waar kinderen samen spelen, samen leren en samen vormgeven aan een school. Het is een minisamenleving waarin ruimte is voor ieders verhaal en die gekenmerkt wordt door democratische waarden. In de school worden deze waarden zichtbaar in de cultuur, de organisatie, het onderwijs en in de verbinding die gelegd wordt tussen de school en de samenleving.

De openbare school als school van en voor de samenleving, betekent tevens dat de school het als haar taak ziet bij te dragen aan een humane, inclusieve en duurzame samenleving. De school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur.

Ook de scholen van STEV onderschrijven de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. De culturele diversiteit van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders verrijken onze blik op de wereld. Want wij leren de verschillen en overeenkomsten in de ander te zien en te waarderen.