info@deuitkijck.nl 035 - 541 44 13 Route

Aanmelden

Bent u op zoek naar een nieuwe school voor uw kind omdat uw kind 4 jaar wordt, omdat u gaat verhuizen of zoekt u om een andere reden een nieuwe school? Dan zijn u en uw kind van harte welkom op de Uitkijck.

Iedereen is anders en dat mag
Basisschool de Uitkijck is een openbare Dalton basisschool in Baarn. Wij leren onze leerlingen op een eigentijdse, respectvolle manier samen te leren, te werken en te leven.

Wanneer u kiest voor onze school, weet u zeker dat uw kind zich op eigen tempo kan ontwikkelen en zichzelf mag en kan zijn.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven voor de basisschool als het 3 jaar is. Dit is wettelijk vastgelegd. Heeft u via de aanmeldlijst aangegeven interesse te hebben dan nemen we in de maand dat uw kind 3 jaar wordt contact met u op of u de aanmelding om wil zetten in een inschrijving en of er plek is voor uw kind. Het is de bedoeling dat u uw kind maar op één basisschool inschrijft.

Het is voor ons prettig om te weten of uw kind ook definitief komt, zodat we hier bij de voorbereiding en samenstelling van onze groepen rekening mee kunnen houden. Geeft u met 3 jaar aan dat uw kind ingeschreven kan worden, dan rekenen we ook op zijn of haar komst.

Start
Acht tot zes weken voordat uw kind vier jaar wordt en officieel op school komt, wordt u door de leerkracht van de groep waarin uw kind is geplaatst uitgenodigd voor een gesprek op school. Dit gesprek is vooral gericht op de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast krijgt u informatie over de start op de basisschool. Het is de bedoeling dat uw kind hierbij aanwezig is.

Wanneer uw kind vier jaar is mag het naar school. Om de stap naar de basisschool wat te vergemakkelijken, kan uw kind gebruik maken van een aantal wenmomenten. Dit bepaalt u in overleg met de leerkracht.

Kinderen die in juni, juli of augustus 4 jaar worden, starten in het nieuwe schooljaar na de vakantie. Zij worden wel uitgenodigd voor het wen-uurtje in de laatste week voor de zomervakantie. Kinderen die in december 4 jaar worden, komen niet wennen maar starten in januari.

Zij-instromers binnen Baarn
Ook voor het aanmelden van uw kind (-eren) in een hogere groep, kunt u contact opnemen met de schoolleider. We maken dan een afspraak voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Naast een gesprek met u nemen we altijd contact op met de huidige school van uw kind. Bij plaatsing plannen we bij voorkeur een moment om kennis te maken met de groep. Alle scholen in Baarn hebben onderling de afspraak, dat er niet vanzelfsprekend Baarnse leerlingen van elkaar worden overgenomen op verzoek van ouders. Wanneer een ouder ontevreden is over de huidige school van hun kind, adviseren wij hierover eerst contact op te nemen met de betreffende schooldirecteur.

Om uw kind aan te melden kunt u het aanmeldformulier gebruiken. Het intakeformulier vult de schoolleider samen met u in als uw kind bijna 4 jaar is. Voor uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht bij wie hij/zij in de klas komt contact met u op om twee momenten af te spreken waarop uw kind alvast mag komen wennen aan de klas en aan de school.

Bent u benieuwd naar de school en heeft u een vraag of wilt u graag een kijkje komen nemen? Kom dan gezellig langs en wij hopen u in de toekomst als ouders van de Uitkijck te mogen ontmoeten.

U kunt een afspraak maken via 035 – 5414413, of mailen naar directie@deuitkijck.nl t.a.v. Daphne Fiorentinos